ZATERDAG 10 JUNI 2017 074 278 33 99 Voor vragen e-mail p.levink@kpnplanet.nl

Artikel 1

Door inschrijving en deelname verklaart elke deelnemer met de bepalingen en voorschriften van dit reglement op de hoogte te zijn en deze zonder enige reserve te aanvaarden.

Artikel 2

De deelnemer loopt op eigen verantwoording en risico. De organisatie en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens, na of als gevolg van deelname ontstane ongevallen, ziekten, overlijden; schade, vermissing, of diefstal van goederen; en evenmin voor eventuele nadelige gevolgen van afgelasting van het evenement als gevolg van calamiteiten, extreme weersomstandigheden, of anderszins.

Artikel 3

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers en toeschouwers, ongeacht de oorzaak ervan. Evenmin draagt de organisatie verantwoording voor diefstallen en/of vermissing van geld, kleren of goederen.

Artikel 4

Tijdslimieten:
Kennedymars Hengelo: 19 uur (05.00 – 24.00)
Kennedymars Winter: 18 uur (00.01 – 18.00)
Kennedymars Record: 16 uur (07.00 – 23.00)

Artikel 5

Indien u geen inschrijfbevestiging kunt aantonen bij het Startbureau dient u zich te legitimeren.

Artikel 6

De minimumleeftijd voor deelname aan de Kennedymars is 16 jaar.
Voor de overige tochten geldt een minimumleeftijd van 12 jaar

Artikel 7

Alle geldende verkeersregels moeten worden opgevolgd. De deelnemers moeten in principe op trottoirs lopen. Zijn die niet aanwezig, dan op fietspaden en als die niet aanwezig zijn, dan moet men binnen de bebouwde kom rechts op de weg lopen en buiten de bebouwde kom links op de weg.

Artikel 8

Het is het de deelnemers verboden:

  • Op enigerlei wijze uiting te geven aan een politieke of religieuze gezindheid.

Artikel 9

Een medisch advies voor deelname wordt aangeraden. Een geneeskundige verklaring wordt bij inschrijving niet verlangd.

Artikel 10

Deelnemers dienen advies van het medisch verzorgteam op te volgen.

Artikel  11

Deelnemers die sneller lopen dan 7,5 km per uur bij de Kennedymars Hengelo en Winterkennedymars, lopen de kans dat de verzorgingsposten nog niet zijn geopend. Zij hebben de keus, doorlopen of wachten.  Natuurlijk worden de posten ruim voor het tijdschema ingericht.