ZATERDAG 10 JUNI 2017 074 278 33 99 Voor vragen e-mail p.levink@kpnplanet.nl

Na het volbrengen van de mars ontvangt u een fraaie herinnering en oorkonde.

006